Sou a Articles > Per la seva salut, “chequeos” no

Per la seva salut, “chequeos” no

7SETmanal (29/11/2012)

Les revisions mèdiques en persones sanes són freqüents en el nostre medi. Els resultats positius desencadenen cascades diagnòstiques i terapèutiques que poden ser tant perjudicials com beneficiosos. Aquesta revisió Cochrane, però, posa de relleu que les revisions no redueixen la morbiditat ni la mortalitat total, ni per malalties específiques. En absència de beneficis, i tenint en compte la iatrogènia i els costos que se’n deriven, cal desaconsellar les revisions rutinàries de persones sanes.

Les revisions mèdiques en persones sanes, popularment conegudes com “chequeos”, formen part habitual de l’atenció sanitària en alguns països amb l’objectiu de detectar malalties i factors de risc que permetin reduir la morbiditat i la mortalitat. Davant la troballa de resultats alterats, es desencadenen cascades diagnòstiques i/o terapèutiques que poden ser tant perjudicials com beneficioses. Aquesta revisió Cochrane té com a objectiu quantificar els danys i els beneficis de les revisions mèdiques en termes de salut per les persones, és a dir, mortalitat i morbiditat, enlloc de basar-se en variables subrogades com pressió arterial i nivells de colesterol.

Es van incloure assajos clínics aleatoritzats (ACA) que comparessin persones <65  anys sotmeses a revisions mèdiques amb persones que no rebessin aquesta intervenció. No es van incloure estudis fets en persones amb factors de risc o malalties específiques conegudes. Es va definir revisió mèdica com cribratge en poblacions generals per més d’una malaltia o factor de risc en més d’un òrgan o sistema. Es va poder realitzar metanàlisi pels resultats de mortalitat però per altres resultats només es va poder fer una síntesi qualitativa. L’àmbit en el qual es van dur a terme les revisions van ser l’atenció primària, la comunitat o la feina.

Es van incloure 16 ACA, 14 dels quals tenien dades útils per l’anàlisi (182.880 participants). Com s’aprecia en la taula, les revisions mèdiques no van reduir la mortalitat global ni per causa cardiovascular ni per càncer, malgrat que el nombre de nous diagnòstics es va incrementar. La qualitat de l’evidència va ser alta (és molt poc probable que més investigació canviï la confiança en l’estimació de l’efecte, segons la metodologia GRADE) per la mortalitat total i per càncer i moderada (és probable que més investigació tingui un impacte important sobre la confiança en l’estimació de l’efecte i podria canviar l’estimació) per les morts de causa cardiovascular.

ResultatsRisc assumit*Risc corresponent a la intervenció (IC)
Efecte relatiu
Nombre de participants

Mortalitat total

Seguiment: 4-22 anys

75 per 1.000 74 per 1.000 (71 a 77) NS

155.899 (9 estudis)

Mortalitat cardiovascular

Seguiment: 4-22 anys

37 per 1.000 38 per 1.000 (34 a 43) NS

152.435 (8 estudis)

Mortalitat per càncer

Seguiment: 4-22 anys

21 per 1.000 21 per 1.000 (19 a 24) NS

139.290 (8 estudis)

Resum dels resultats per la comparació principal. *El risc assumit és la mitjana del risc del grup control entre els estudis. El risc corresponent es basa en el risc assumit en el grup de comparació i l’efecte relatiu de la intervenció. IC: interval de confiança. NS: no significatiu.

No es va trobar tampoc efecte sobre morbiditat, absentisme laboral, admissions hospitalàries, discapacitat,  visites addicionals al metge o preocupació dels pacients.

Les cascades diagnòstiques i terapèutiques que desencadenen els resultats positius de les revisions, en absència de millores en termes de salut, condueixen a sobrediagnòstic i sobretractament. Per manca de dades no es van poder quantificar els danys associats a la realització d’activitats mèdiques innecessàries que es deriven de les revisions mèdiques de persones asimptomàtiques. Tampoc es va estimar el cost que suposen les revisions més les proves i tractaments innecessaris que generen sumats als de la seva iatrogènia.

En tot cas, vista la manca de beneficis i el risc evident de danys, cal desaconsellar la realització rutinària de revisions de salut de la població sana. Això permetria adreçar el temps i els recursos al diagnòstic i tractament de persones malaltes i a activitats preventives amb eficiència demostrada.

Krogsbøll LT, Jørgensen KJ, Grønhøj Larsen C and Gøtzsche PC. General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2012 Oct 17; 10 :CD009009. link

No hi ha cap comentari

Has de registrar-te per poder fer comentaris.

 
Web Mèdica Acreditada. Veure més informació