Sou a Articles > Psoriasi i MPOC, amigues íntimes

Psoriasi i MPOC, amigues íntimes

7SETmanal (06/02/2016)

Psoriasi i malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) són trastorns inflamatoris. Aquesta metanàlisi d’estudis observacionals posa de manifest que els pacients amb psoriasi tenen més risc de desenvolupar MPOC que la població general i que aquesta associació és més forta en pacients amb psoriasi greu. El consell antitabac s’hauria d’intensificar en els pacients amb psoriasi.

La psoriasi és una malaltia inflamatòria sistèmica crònica i recidivant en la qual intervenen mecanismes immunitaris. Afecta el 2-4% de la població mundial. En la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) també hi ha un increment crònic de la resposta inflamatòria, sent el tabac el factor de risc ambiental principal i causa clau per al seu desenvolupament. La destrucció alveolar i la remodelació de la via aèria es deu a l’exposició crònica al fum del tabac, al bombardeig per mediadors endògens de la inflamació i lesió de les cèl·lules. La MPOC afecta al 10% de la població general.

Tenint en compte que és conegut que hi ha mecanismes patogènics comuns en moltes malalties inflamatòries cròniques amb patologia i manifestacions diferents, l’objectiu d’aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi va ser avaluar  l’associació entre psoriasi i MPOC.

Mitjançant revisió sistemàtica es van seleccionar i incloure en la metanàlisi 4 estudis observacionals amb 13.418 participants (3.241 pacients amb psoriasi, 10.177 controls). Els pacients amb psoriasi tenien més risc de desenvolupar MPOC (odds ratio [OR] 1,90, interval de confiança [IC] 1,36-2,65) i l’associació va ser més forta en pacients amb psoriasi greu (OR 2,15, IC 1,26-3,67). La consistència d’aquesta associació suggereix que probablement hi ha un vincle fisiopatològic entre les dues malalties.

Altres estudis han demostrat, com era d’esperar, que el tabac, principal factor de risc per al desenvolupament de MPOC, és un factor de risc independent per a l’aparició de psoriasi. El present metanàlisi també afegeix evidència al respecte. Com que els estudis inclosos no proven causalitat, no es pot inferir relació causal entre psoriasi i MPOC d’acord amb l’evidència disponible a partir d’estudis primaris. Per a poder inferir causalitat caldrà que en el futur es facin estudis amb seguiment prospectiu.

A la llum d’aquest resultats, s’hauria de proporcionar informació apropiada als pacients amb psoriasi i reforçar-hi el consell antitabac.

Li X, Kong L, Li F, Chen C, Xu R, Wang H, Peng S, Zhou M, Li B. Association between Psoriasis and Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. PloS one. 2015; 10 (12) :e0145221. link

No hi ha cap comentari

Has de registrar-te per poder fer comentaris.

 
Web Mèdica Acreditada. Veure més informació