Sou a Articles > Tabaquisme, més enllà de la MPOC

Tabaquisme, més enllà de la MPOC

7SETmanal (02/07/2016)

Aquest estudi observacional posa de manifest que els fumadors actuals o ex-fumadors amb funció pulmonar preservada amb símptomes (tos, expectoració, dispnea) tenen més risc de presentar exacerbacions respiratòries que els asimptomàtics. Aquests resultats demostren que els símptomes són almenys tan sensibles com la limitació del flux aeri mesurada per espirometria a l’hora de detectar malaltia respiratòria induïda per tabac.

Tot i que la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) és una de les principals conseqüències del tabaquisme, no acostuma a presentar-se sola perquè quasi invariablement va lligada a malalties cròniques respiratòries i no respiratòries que contribueixen a les manifestacions clíniques i la gravetat de la malaltia sistèmica induïda pel tabac. La MPOC es diagnostica per una limitació persistent al flux aeri en fumador, això és una raó volum expiratori en el primer segon (FEV1) respecte a capacitat vital forçada (FVC) inferior a 0,70 després de l’ús de broncodilatadors. Aquesta definició té limitacions per a la pràctica clínica perquè no té en compte símptomes i s’escau només a fumadors a qui ja s’ha desenvolupat una limitació al flux aeri. Alguns fumadors presenten tos, expectoració i dispnea suggestives de MPOC, tot i que no tenen limitació al flux aeri.

Aquest estudi observacional multicèntric fet amb 2.736 fumadors actuals, ex-fumadors i controls que mai havien fumat, té l’objectiu d’avaluar si els fumadors actuals o ex-fumadors amb funció pulmonar preservada i amb símptomes mesurats a través del Test d’Avaluació de la MPOC (TAM; puntuació de 0 a 40, amb les puntuacions més altes indicant més gravetat dels símptomes), tenien més risc de presentar exacerbacions respiratòries que els fumadors actuals o ex-fumadors asimptomàtics (puntuació en el TAM <10). També es va mesurar si hi havia diferències entre els individus simptomàtics i asimptomàtics, respecte a la distància caminada en 6 minuts, funció pulmonar i tomografia computeritzada de tòrax d’alta resolució (TACAR).

Com es veu a la caixa central del diagrama de caixes de la figura 1, el 50% dels fumadors actuals o ex-fumadors amb funció pulmonar preservada presentava símptomes. La taxa mitjana (± desviació estàndard [DE]) d'exacerbacions respiratòries entre els simptomàtics va ser significativament més alta que les taxes d’exacerbacions entre els asimptomàtics i els controls que mai havien fumat (0,27±0,67 versus 0,08±0,31 i 0,03±0,21 exacerbacions per any, respectivament, figura 2). Els simptomàtics, independentment de l’antecedent d’asma, també van patir més limitació de la seva activitat, FEV1, FVC i capacitat inspiratòria lleugerament inferiors i un engruiximent superior de les parets de la via aèria sense emfisema en el TACAR. Dels simptomàtics, el 42% utilitzava broncodilatadors i el 23% glucocorticoides inhalats.

 Figura 1. De: N Engl J Med. 2016 May 12;374(19):1811-21.

Figura 2. De: N Engl J Med. 2016 May 12;374(19):1811-21.

Aquests resultats posen de manifest que l’espirometria no és una eina adequada per a definir tot el ventall de patologia pulmonar induïda pel tabac i que alguns fumadors simptomàtics tenen exacerbacions suggestives de MPOC i reben tractament com si tinguessin MPOC, tot i que no compleixen els criteris diagnòstics actuals de MPOC.

Cal assenyalar que el Test d’Avaluació de la MPOC (CAT en les sigles angleses) és una marca registrada de la companyia GlaxoSmithKline, que es troba entre els finançadors de l’estudi.

Els resultats de l’estudi podrien indicar que els símptomes són almenys tan sensibles com la limitació al flux aeri per identificar els pacients que pateixen malaltia respiratòria induïda pel tabac i conviden a canviar les estratègies per abordar-la, considerant el tabaquisme mateix com la malaltia. 

Woodruff PG, Barr RG, Bleecker E, Christenson SA, Couper D, Curtis JL, Gouskova NA, Hansel NN, Hoffman EA, Kanner RE, Kleerup E, Lazarus SC, Martinez FJ, Paine R 3rd, Rennard S, Tashkin DP, Han MK. Clinical Significance of Symptoms in Smokers with Preserved Pulmonary Function. The New England journal of medicine. 2016 May 12; 374 (19) :1811-21. link

No hi ha cap comentari

Has de registrar-te per poder fer comentaris.

 
Web Mèdica Acreditada. Veure més informació