Sou a Articles > Ús d'hipolipemiants i memòria: deteriorament o millora?

Ús d'hipolipemiants i memòria: deteriorament o millora?

Comptagotes (23/12/2015)

 Noemí Villén

 L’ús d’estatines ha estat relacionat amb la pèrdua de memòria aguda en diferents casos publicats, però els resultats dels estudis sobre l’ús d’estatines a llarg termini són inconsistents.

Un estudi retrospectiu dut a terme en una cohort de pacients d’una base de dades del Regne Unit entre els anys 1987 i 2013 va avaluar si l’inici d’ús d’estatines en pacients sense antecedents de pèrdua de memòria aguda, d’alteració cognitiva o de malaltia que pugui causar-la, es relaciona amb la pèrdua de memòria aguda.

Es va comparar la informació de 482.543 usuaris que iniciaven una estatina i de dos grups control: pacients que no havien estat exposats a cap hipolipemiant (n= 2.482.543) i pacients exposats a hipolipemiants diferents a les estatines (HLNE) (n= 26.484).

Es va observar pèrdua aguda de memòria en 68.028 pacients i un augment d’aquest risc en els pacients que havien rebut tractament amb estatines respecte als que no van rebre cap hipolipemi-ant (OR 1,23; IC95% 1,18-1,28). El risc va ser su-perior en pacients que havien iniciat l’estatina recentment (≤1 mes) (OR 4,40; IC95% 3,01-6,41).

En el grup de pacients tractats amb un HLNE els darrers 30 dies també es va observar un augment de pèrdua de memòria aguda respecte als pacients no exposats a tractament hipolipemiant (OR 3,60; IC95% 1,34-9,70). No es van observar diferències entre els nous usuaris d’HLNE i els d’estatines (OR 1,11; IC95% 1,03-1,20). 

 

Repercussions a la pràctica clínica

Tant les estatines com altres fàrmacs hipolipemiants s’han associat amb una pèrdua de memòria aguda en els primers 30 dies d'exposició a aquests fàrmacs. No s’han observat diferencies entre les estatines i els altres hipolipemiants. Calen més estudis per confirmar aquesta associació.

No hi ha cap comentari

Has de registrar-te per poder fer comentaris.

 
Web Mèdica Acreditada. Veure més informació