Sou a Articles > Eradicació d'H. pylori: nombre de fàrmacs o durada del tractament?

Eradicació d'H. pylori: nombre de fàrmacs o durada del tractament?

7SETmanal (25/10/2016)

En el tractament eradicador d'Helicobacter pylori en el nostre mitjà la teràpia quàdruple sense bismut amb amoxicil·lina + claritromicina + metronidazol + IBP durant 10 dies presenta una eficàcia molt superior a la pauta clàssica triple amb amoxicil·lina + claritromicina + IBP de 7 dies de durada. Una alternativa acceptable al tractament quàdruple és la teràpia triple d’almenys 10 dies de durada.

La infecció per Helicobacter pylori és una causa freqüent de dispèpsia, ulcus gastroduodenal, atròfia gàstrica i també càncer gàstric. Hi ha consens que les pautes per eradicar H. Pylori han de tenir unes taxes d’èxit superiors al 80% per a poder ser recomanades. Sembla que en els darrers anys la triple teràpia clàssica amb amoxicil·lina, claritromicina i inhibidor de la bomba de protons (IBP) ha perdut eficàcia i no assoleix les taxes d’eradicació desitjables en el nostre mitjà. En aquest context els consensos internacionals recomanen una quàdruple teràpia, amb bismut o sense, segons l’accessibilitat d’aquest darrer fàrmac.

En aquest estudi observacional retrospectiu fet a Navarra, es va comparar l’eficàcia de les pautes eradicadores indicades al servei de gastroenterologia de l’hospital, on s’havia decidit començar a prescriure la quàdruple teràpia sense bismut (amoxicil·lina 1g/12h + claritromicina 500 mg/12 h + metronidazol 500 mg/12 h + IBP/12 h durant 10 dies), amb la pauta clàssica que se seguia administrant en altres serveis de l’hospital i a l’atenció primària.

Entre gener del 2012 i maig del 2014, 179 pacients (35,1%) van rebre el tractament clàssic amb amoxicil·lina + claritromicina + IBP entre 7 i 14 dies, i 298 pacients (58,4%) van rebre la combinació quàdruple amb amoxicil·lina + claritromicina + metronidazol + IBP durant 10 dies.

Com es veu a la taula 1, la pauta quàdruple va ser més eficaç que la combinació clàssica, tant per “intenció de tractar” (IT) com “per protocol” (P). La triple teràpia va ser més eficaç quan s’utilitzava en pautes de 10 dies que de 7. En comparar l’eficàcia de la quàdruple teràpia amb la triple administrada 10 dies no es van trobar diferències significatives.

Taula 1. IT: intenció de tractar; P: protocol. De: Med Clin (Barc). 2016 Sep 2;147(5):199-201.

Partint d’una subanàlisi (taula 2) els autors apunten que l’augment de l’eficàcia entre la pauta triple de 7 dies i la de 10 es deuria no només a la prolongació del tractament sinó també al tipus de IBP utilitzat, més potent i a doble dosi. El tipus d’anàlisi en què es basa aquesta afirmació, una subanàlisi amb mides mostrals molt petites i amb algunes dades desconegudes, convida a la prudència a l’hora de treure conclusions.

 

Taula 2. De: Med Clin (Barc). 2016 Sep 2;147(5):199-201.

El disseny retrospectiu de l’estudi no permet concloure que cal desterrar definitivament la triple teràpia, però sí que reflecteix les taxes d’eficàcia de les diferents combinacions en la pràctica real. Això sí, els resultats conviden a abandonar la triple teràpia clàssica de 7 dies i a utilitzar la triple teràpia durant almenys 10 dies o la quàdruple teràpia concomitant. 

Campillo A, Ostiz M, Amorena E, Kutz M, La Iglesia M. [Cuadruple concomitant non-bismuth therapy vs. classical triple therapy as first line therapy for Helicobacter pylori infection]. Medicina clinica. 2016 Sep 2; 147 (5) :199-201. link

No hi ha cap comentari

Has de registrar-te per poder fer comentaris.

 
Web Mèdica Acreditada. Veure més informació