Sou a Articles > Febre-fòbia

Febre-fòbia

7SETmanal (31/01/2017)

Aquest estudi observacional fet per infermeres pediàtriques en un servei d’urgències hospitalàries, posa de relleu el desconeixement dels pares sobre la febre i el maneig dels processos febrils dels seus fills. Una febre-fòbia relacionada amb creences equivocades sobre la perillositat de la febre, que porta a administrar fàrmacs minuts després de la seva a aparició i acudir a urgències sovint en menys de 24 hores d’evolució.

La febre és un mecanisme de defensa natural que estimula el sistema immunitari davant d’una amenaça[1]. La major part dels nens tenen quadres febrils de durada curta i sovint sense focus, i només en una petita proporció es deu a processos infecciosos específics que cal diagnosticar i tractar etiològicament. Malgrat aquest fet, la febre és el principal motiu de consulta (20-30%) i té un gran impacte en el consum de recursos de pediatria tant a l’atenció primària com als hospitals.

La febre-fòbia és el terme encunyat per Schmitt per a descriure una por a la febre per part dels cuidadors a causa d’errors conceptuals sobre el que s’entén per febre i l’ús inadequat de medicaments per a combatre-la.

Aquest estudi observacional transversal, fet a través d’una enquesta autoadministrada estructurada (figura 1) amb 39 ítems, té com a objectiu conèixer les percepcions, coneixements, actituds i temors dels pares davant d’un procés febril dels seus fills i si es fa una bona educació sanitària al respecte.

De: RevPediatrAtenPrimaria. 2016;18:e209-e216.

De les 124 enquestes fetes entre persones que portaven els nens a un Servei d’Urgències d’un hospital universitari per febre, el 60,5% van ser emplenades per mares, majoritàriament universitàries i amb treball remunerat.

La febre es mesurava majoritàriament amb termòmetre digital (82,3%) a l’aixella (76%). Les mesures utilitzades de primera elecció van ser les físiques (25,8%) i els fàrmacs antitèrmics (24,2%). Entre les físiques va predominar la retirada de roba, seguida de la combinació de retirar roba i aportació de líquids. Aquestes mesures, tot i estar recomanades per l’Asociación Española de Pediatría de AtenciónPrimaria (AEPap), han mostrat una eficàcia dubtosa quan s’utilitzen de manera aïllada.

Pel que fa al fàrmac que s’hauria d’utilitzar com a primera elecció, el 54% va seleccionar el paracetamol en teoria, però el 41% havia utilitzat ibuprofèn abans d’anar a urgències. El 37% considerava que l’ibuprofèn és més eficaç, per un 34% que creia en l’eficàcia més gran del paracetamol. Respecte a la combinació alterna dels dos antitèrmics, el 59,7% ho feia de vegades, i el 9,7%, sempre. En el 41% dels casos, van administrar el fàrmac minuts després de l’aparició de la febre; hores després, el 36,3%; i immediatament, el 8%. El 50% dels que van anar a urgències, tenien febre de menys de 24 hores d’evolució.

Es va trobar una relació significativa entre nivell d’estudis i utilització de mesures per a baixar la febre. El 45,2% dels enquestats creu que la febre és dolenta per la salut, majoritàriament (13,7%) per la seva relació amb les convulsions. La relació inversa entre nivell d’estudis i la creença sobre el perill de la febre també va resultar significativa.

En conclusió, un gran percentatge dels enquestats no reconeix adequadament les xifres de temperatura considerades com a febre, ni administra en el moment adequat els antitèrmics. Tot i que el nombre d’enquestes de l’estudi és relativament petit, aquests resultats  posen en relleu un important desconeixement dels pares i mares sobre la febre i el maneig adequat dels processos febrils dels seus fills, el que porta a un ús excessiu de fàrmacs i de serveis sanitaris, amb el risc de iatrogènia que això suposa. Cada consulta és una oportunitat per a fer pedagogia i intentar revertir la situació.  

 [1]Febre en pediatría. Guia 3clics

Pérez Polo A, Bartolomé Ferrero A.. Actitud y conocimiento de los padres sobre la fiebre. RevPediatr Aten Primaria.. 2016; 18 :e209-e216. link

No hi ha cap comentari

Has de registrar-te per poder fer comentaris.

 
Web Mèdica Acreditada. Veure més informació