Sou a Pacients > Asma

Asma

 Sobre aquest full per a pacients

  • Autora: Dra. Icíar Abad Acebedo. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
  • Versió 2.0: publicat el mes de març de 2014
  • Propera revisió: el mes de març de 2017

 Què és l'asma?

L'asma és una malaltia que afecta les vies respiratòries. Les vies respiratòries són els conductes que transporten l'aire dins i fora dels pulmons i en les persones que pateixen asma s'inflamen davant de determinats estímuls (pols, animals, pol·len, fum de tabac, exercici, etc...). Aquesta inflamació fa que els esmentats conductes s'estrenyin i secretin més moc el que produeix:

  • Tos
  • Dificultat per respirar o sensació de falta d'aire
  • Sibilàncies (xiulet que sona en respirar dins del pit)
  • Sensació de pressió al pit

Els símptomes poden aparèixer únicament quan es desencadena una crisi després del contacte amb un estímul; la resta del temps la respiració pot ser totalment normal. Solen aparèixer més a la nit que al matí, empitjorar amb l'exercici i poden presentar-se també en altres familiars. En ocasions s'associen a altres malalties per al·lèrgies (èczema, febre del fenc, etc...).

Si vostè sospita que pot tenir asma acudeixi al seu metge de família. L'asma és una malaltia que es beneficia d'un diagnòstic i un tractament precoç. El seu metge necessitarà realitzar algunes proves per a valorar la seva capacitat pulmonar i li posarà un tractament adequat.

 Tractaments

Els tractaments més comuns inclouen:

  • Inhaladors que eviten que les vies respiratòries s'estrenyin quan apareix la crisi (broncodilatadors). Són els anomenats broncodilatadors agonistes β2 d'acció curta i s'usen quan ha aparegut la crisi per tallar els símptomes.
  • Inhaladors que eviten l'aparició de la inflamació (corticoides). S'usen diàriament de manera preventiva per evitar que es produeixi inflamació.
  • En casos severs o quan no es controlin els símptomes es poden utilitzar altres medicacions (broncodilatadors d'acció llarga que sempre han d'anar associats a un corticoide inhalat, corticoides orals, teofil·lina, etc...).

Els inhaladors són dispositius que contenen la medicació que vostè ha de prendre. Un ús correcte dels esmentats dispositius és fonamental perquè la medicació faci el seu efecte. Revisi amb la seva infermera a l'ambulatori la tècnica per usar l’inhalador i asseguri's de saber usar-lo correctament.

L'objectiu del tractament de l'asma és que no hi hagi símptomes. Si amb la seva medicació continua presentant símptomes o crisi acudeixi al seu metge de capçalera per reavaluar el tractament, no esperi al control que, si tot va bé, es realitzarà una vegada a l'any.

 

 

 
Web Mèdica Acreditada. Veure més informació