Sou a Rapiclics > Calculadores > Valoració de la somnolència diürna en la síndrome apnea hipopnea de la son (SAHS)

Valoració de la somnolència diürna en la síndrome apnea-hipopnea de la son (SAHS)

 Sobre aquesta guia

 • Versió 1.0: publicada el mes d'abril de 2015
 • Propera revisió: el mes d'abril de 2018

 Test Epworth Sleepiness Scale (ESS) de la somnolència diürna en l'SAHS

Es tracta d'una escala autoadministrada [1-3]. L'avaluador ha d'explicar al pacient la manera de contestar a las preguntes i aquest últim ha d'omplir el formulari.

Pregunta

Amb quina freqüència es queda vostè dormit en les següents situacions? Fins i tot si no ha realitzat recentment alguna de les activitats esmentades a continuació, tracti d'imaginar en quina mesura l'afectarien.

Utilitzi la següent escala i triï la xifra adequada per a cada situació:

 • 0 = mai s'ha adormit
 • 1 = escassa possibilidad d'adormir-se
 • 2 = moderada possibilidad d'adormirs-se
 • 3 = elevada posibilidad de dormirse

 

Situació

Puntuació

 • Assegut i llegint
 
 • Veient la televisió
 
 • Assegut. inactiu en un espectacle (teatre...)
 
 • En coche, com a copilot d'un viatge d'una hora
 
 • Estirat a mitja tarda
 
 • Assegut i parlant amb algú
 
 • Assegut després del menjat (sense prendre alcohol)
 
 • En el seu cotxe, quan s'atura durant alguns minuts a causa del trànsit
 

Puntuació total (màx. 24)

 

Si la puntuació és inferior a 6 punts la somnolència diürna és baixa o no n'hi ha. Entre 7 i 8 punts és la mitjana poblacional. Si és igual o superior a 9 punts hi ha una somnolència excessiva.

 Calculadora

El nivell mig de somnolència pot estar influenciat per diversos factors i l'ESS no distingeix quin és el factor causant. No és una eina diagnòstica per a determinar l'origen del trastorn de la son però sí de la severitat de la somnolència i segons quina sigui orientarà cap a la possibilitat de que el pacient pugui tenir algun dels següents problemes: roncador, SAHS, narcolèpsia, hipersòmnia idiopàtica, insomni i síndrome de les cames inquietes. D'aquesta manera el resultat del test oferirà diferents opcions que caldrà destriar amb les manifestacions clíniques i amb altres proves complementàries [4]. Accedeix a la calculadora

 Referències

 1. Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep. 1991 Dec; 14 (6) :540-5. link
 2. Garcia Lopez P, Capote Gil F, Quintana Gallego ME, Fuentes Pradera MA, Carmona Bernal C and Sanchez Armengol A. [Assessment with the Epworth scale of daytime somnolence in patients with suspected obstructive apnea syndrome during sleep. Differences between patients and their partners]. Archivos de bronconeumologia. 2000 Dec; 36 (11) :608-11. link
 3. Johns MW. Daytime sleepiness, snoring, and obstructive sleep apnea. The Epworth Sleepiness Scale. Chest. 1993 Jan; 103 (1) :30-6. link
 4. Johns MW. The Official website of the Epworth Sleepiness Scale. link
 
Web Mèdica Acreditada. Veure més informació