Sou a Preguntes clíniques
Avís a pacients
  • La informació d'aquesta secció està dirigida a professionals de la salut.
  • El seu contingut no s'ha d'utilitzar directament per a diagnosticar o tractar cap problema.
  • Si té o sospita l'existència d'un problema de salut, consulti al seu metge.
Advertiment sobre la utilització de les respostes
  • Les respostes a les preguntes formulades, s'elaboren amb una finalitat exclusivament formativa. El que es pretén, és contribuir amb informació a l'enriquiment i actualització del procés deliberatiu dels professionals de la Medicina i de la Infermeria. Mai s'hauran de fer servir com a criteri únic o fonamental per a l'establiment d'un determinat diagnòstic o l'adopció d'una pauta terapèutica concreta.
  • De cap manera es pretén substituir, avalar o tutelar la responsabilitat del metge. Aquesta deriva de les seves pròpies decisions i només per ell ha de ser assumida, no podent ser compartida pels que només l'han informat. El 3clics, rebutja a priori tota responsabilitat respecte de qualsevol dany o perjudici que es pugui imputar a la utilització total o parcial de la informació aportada i que va ser sol?licitada prèviament pel professional mèdic o d'infermeria.
 
Web Mèdica Acreditada. Veure més informació