TerapICS Butlletí de la
Comissió Farmacoterapèutica

Comissió Farmacoterapèutica

Núm 8 · Com ajudar els pacients a deixar de prendre fàrmacs hipnòtics i sedants
Setembre de 2014

Com ajudar els pacients a deixar de prendre fàrmacs hipnòtics i sedants

El consum de fàrmacs hipnosedants és molt elevat, i es concentra en la gent gran, sovint en associació amb altres depressors de sistema nerviós central. Els fàrmacs hipnòtics i sedants augmenten el risc de caiguda i fractura, el risc d’accidents de trànsit, la incidència de pneumònia i la mortalitat. També sembla que incrementen el risc de demència.

En aquest número hi tractem la retirada de fàrmacs hipnosedants en gent gran que en pren de manera crònica.

icmeler transfers