TerapICS Butlletí de la
Comissió Farmacoterapèutica

Comissió Farmacoterapèutica

Núm 12 · Incontinència urinària: com tractar-la?
Octubre 2016

Incontinència urinària: com tractar-la?

La incontinència urinària, o pèrdua involuntària d’orina, és freqüent i té conseqüències importants sobre la qualitat de vida i un fort impacte psicològic per a la persona que la pateix.

Diverses mesures no farmacològiques s’han mostrat eficaces i es consideren la primera opció per a tots els pacients. En la incontinència urinària d’esforç no hi ha cap tractament farmacològic que s’hagi mostrat eficaç. En els pacients amb una incontinència urinària d’urgència es pot considerar el tractament farmacològic quan no s’obté resposta amb les mesures no farmacològiques. Es disposa de més dades i experiència amb els anticolinèrgics, tot i que la seva eficàcia és modesta. Es recomana iniciar el tractament amb la mínima dosi possible.

En aquest número descrivim els tipus i les causes més freqüents, revisem les dades sobre les diferents estratègies disponibles, i donem recomanacions per al tractament dels pacients amb una incontinència urinària.

icmeler transfers